Vrtec Lehen

Telefon:  02 88 79 722

 Strokovni delavki:

Lehen na Pohorju 49

Odpiralni čas: od 5.30 do 15.00

Vzgojiteljica Patricija Vrenčur,

Vzg. predš. otr., pomočnica vzgojiteljice Janja Polenik.

Elektronski naslov: patricija.vrencur@os-brezno.si

Čiščenje: Čistilni servis