Sodelovanje s starši

DEJAVNOST VSEBINA TERMIN LOKACIJA ZUNANJI IZVAJALEC ODDELEK
Pustna delavnica Izdelava pustnih kostumov februar Vrtec Vsi oddelki
Pustna  povorka Sodelovanje staršev na pustni povorki februar Parkirišče pred šolo KUD Brezno Podvelka Vsi oddelki
Obisk v prvem razredu Prvič v šolo maj Oš Brezno- Podvelka, Oš Kapla razredne učiteljice Vsi oddelki
Zaključna prireditev junij vsi oddelki
Roditeljski sestanki Aktualne informacije avgust, december, april/maj, junij Vrtec Vsi oddelki
Pogovorne ure Opažanja o razvoju otroka, tekoča problematika prvi četrtek v mesecu Vrtec Vsi oddelki