Kronologija vrtca Brezno

Kronologija vrtca Brezno z oddelki

1898Zgrajeno šolsko poslopje v Podvelki (stavba nad mostom, kjer del prostorov še danes zaseda oddelek vrtca)
1968Odprt prvi oddelek vrtca v naših krajih v prostorih stare šole v Podvelki na pobudo ravnatelja Petra Macuha
1978Odprta nova montažna stavba v Breznu, šola dobi ime Osnovna šola Borcev Lackovega odreda Brezno-Podvelka, v njem je tudi vrtec
1976Odprtje vrtca v stari šoli na Kapli
1992Ime šole se spremeni iz Osnovna šola Borcev Lackovega odreda Brezno-Podvelka v Osnovna šola Brezno-Podvelka (30. 3. 1992)
1996Odprtje nove podružnične šole v Lehnu v kateri je tudi oddelek vrtca
2000Namenu predano novo poslopje podružnične šole na Kapli v katerem deluje tudi vrtec
2001Uvedba devetletke v OŠ Brezno-Podvelka, starost otrok v vrtcu od 1-6 let
2001-2007Poldnevni program v vrtcu Lehen
2006-2008Zaprt oddelek vrtca Ožbalt
Do 2006Izvajanje krajšega programa male šole/vrtca izmenično Lehen, Ožbalt 2-3 krat na teden
2007Odprt dnevni program vrtca v Lehnu
2001-2019Poldnevni program v vrtcu na Kapli
2009Prenovitev in ponovno odprtje oddelka v Ožbaltu
2014Ukinitev oddelka v Lehnu
2014Odprtje jasličnega oddelka v Breznu
2014Energetska sanacija matične šole in vrtca v Breznu (nova fasada in okna)
2019Odprtje dnevnega programa na Kapli
2021Odprtje polovičnega oddelka na Kapli (dodatna skupina)
2022Odprtje drugega oddelka dnevnega programa na Kapli
2022Ponovno odprtje polovičnega oddelka v Lehnu  
2022Prenova stavbe v Podvelki v kateri deluje vrtec  

Vir:
Kronike oddelkov vrtca, matične šole in podružničnih šol