Kontakti

POMEMBNI PODATKI:

OŠ Brezno Podvelka

Enota vrtec
Brezno 78
2363 Podvelka

Ustanovitelj zavoda:
Občina Podvelka
Podvelka 20
2363 Podvelka

Ravnatelj:
Leo Čelofiga
Email: leo.celofiga@os-brezno.si
tel.: 02 88 79 710

Pomočnica ravnatelja:
Bernarda Cink
Email: bernarda.cink@os-brezno.si
tel.: 02 88 79 711

Uprava šole – računovodstvo:

Simona Tertinek

tel.: 02 88 79 700

Internetna stran šole:

www.os-brezno.si
Email: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si