Druge dejavnosti

DEJAVNOST/

AKTIVNOST

VSEBINA TERMIN LOKACIJA ZUNANJI IZVAJALEC NOSILEC
Plavalni tečaj Prilagoditev na vodo od 19. 10. do 24. 10. 2020 Športni park Ruše Plavalni učitelji ŠP Ruše Andreja Pažek
Ogled lutkovne predstave Ogled lutkovne predstave Lutkovno gledališče Maribor Lutkovno gledališče Katarina Mevc
Zaključni izlet Še ni znana Maj Še ni znana /
Vrtec v naravi Naravoslovna vsebina maj Duh na Ostrem vrhu CŠOD Škorpijon Patricija Vrenčur
Otroški pevski zbor Pesmi vsi oddelki / Katarina Mevc
Animirana pravljica Pravljice na drugačen način enkrat v letnem času v skupini / Eva Kojzek
Pravljične ure v knjižnici Podvelka Zgodbice enkrat mesečno ob ponedeljkih v knjižnici Podvelka Ga. Tanja Repnik Andreja Javornik