INFORMACIJE ZA STARŠE SKOZI LETO

 • V vrtcu otrok potrebuje copate, rezervna oblačila, lonček za pit, mlajši otroci pa še plenice, vlažilne robčke, kremo, stekleničko, dudo, če jo seveda potrebuje. Prosimo, da rezervna oblačila menjujete glede na letni čas.
 • Starši svoje otroke vključujte v skupino tako, kot ste se opredelili v vpisnici. Po otroka pridite ob dogovorjenem času. Če vas kaj zadrži, nas o tem obvestite. Otrok vas namreč težko pričakuje.
 • Otroci naj v vrtec pridejo do 8.00 ure, takrat bomo začeli pripravljati na malico.
 • Odsotnost otroka javite do 8.00 ure zjutraj na eAsistenta.
 • V garderobi ima vsak otrok svoj znak in omarico, kamor pospravlja svoja oblačila in obutev..
 • Oblačite jih udobno in preprosto, da se bo dobro počutil in da ne bo slabe volje, če se bo pri igri umazali.
 • Odsvetujemo verižice, zapestnice, natikače.
 • Od otroka se poslovite v garderobi in ga oddate v igralnico vzgojiteljici.
 • V igralnico starši ne vstopajo, razen v uvajalnem obdobju, z otroki, ki imajo krizo. Takrat vas prosimo, da se sezujete in si prinesete copate.
 • Vsak dan uživamo sadje, pijemo vodo in čaj.
 • Počitek otrok je cca. ob 12.00 do 14.00, zato vas prosimo, da po otroke, ki bodo hodili domov po kosilu prihajate do 12.20 ure ali po 14.00 uri.
 • Otroke navajamo na red, samostojnost, poslušanje in upoštevanje drug drugega.
 • Vse kar se dogaja v naši skupini bo objavljeno na oglasni deski, sporočila in vabila pa vas bodo čakala v eAsistentu.
 • Igrač od doma otroci v vrtec ne prinašajo.
 • Starši morate vzgojiteljico vašega otroka seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka.
 • Upoštevajte, da bolan otrok potrebuje domačo oskrbo in toplino svojih bližnjih. Zdravila dajete svojemu otroku samo starši.
 • Če vas pokličemo zaradi nenadne obolelosti ali poškodbe otroka, poskusite priti ponj čim prej.
 • Starši ste dolžni posredovati vrtcu podatke o tem, kje ste dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu. Pravočasno nam sporočite morebitne spremembe vašega naslova in telefonskih številk, da vas lahko dobimo v nujnih primerih.
 • Ko pridete po otroka mu dajte  toliko časa, da delo opravi do konca, pospravi in se poslovi od prijateljev in vzgojiteljice.
 • O morebitnih težavah in problemih v zvezi z bivanjem vašega otroka v vrtcu, se sproti pogovorite. Probleme najlažje in uspešno rešujemo takrat, ko nastanejo in tam, kjer se pojavijo.
 • Vsem otrokom, ki vstopajo v naš vrtec želimo zagotoviti postopen in harmoničen prehod iz družine v vrtec, kar pa lahko zagotovimo le s pomočjo vas staršev.
 • Svojemu otroku, pa tudi sebi, boste pri vključevanju v vrtec najbolj pomagali, če nam boste zaupali in prisluhnili.

Vzgojiteljice

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.