Natečaj naravne in druge nesreče – POMOČ POTREBUJEMO VSI!

NAGRADA za izviren likovni izdelek

V mesecu oktobru, smo se z otroki, v okviru tematskega sklopa Gasilci – na pomoč!, prijavili na  regijski natečaj Naravne in druge nesreče – Pomoč potrebujemo vsi ( Uprava RS za zaščito in reševanje/izpostava Slovenj Gradec ).

In skupina Brezno 2 (Zmajčki), smo bili v tem natečaju izbrani za izviren likovni izdelek, za kar bodo otroci, na zaključni prireditvi natečaja, dobili tudi nagrade.

Bravo našim mladim likovnim ustvarjalcem…

Vzgojiteljici Klavdija Peklar in Maja Gudlin

Gozd na Krasu
Začetek požara
Hitra pomoč gasilcev
Pomoč gasilcev, gasilski avto

Reševanje ljudi, živali in gozda
Gozd po požaru
Sajenje novih dreves