Izgradnja nove športne dvorane

Izgradnja nove športne dvorane

Začela so se pripravljana dela za izgradnjo nove športne dvorane. Izvajalec del je podjetje Pomgrad. Odstranili so nekatera drevesa, danes postavljajo kontejnerje in ograjo gradbišča. Najprej bodo začeli z izkopom na zadnji strani telovadnice. Do rušitve oziroma do postavitve nadomestne kurilnice bomo telovadnico vsi (šola in društva) še lahko uporabljali. Zagotovo pa se bo rušitev telovadnice začela še pred zaključkom leta 2019. V priloženem načrtu je skica poteka gradbišča in šolskih poti. Cesta med podjetjem Rebernik in šolo bo zaprta za promet.

 

Ravnatelj Leo Čelofiga, prof.